Quartet de corda (1952): Joan Oriol i Lluís Ferran (violins), Genís de Tera (viola) i Francesc Solà (violoncel)

Quartet de corda (1952): Joan Oriol i Lluís Ferran (violins), Genís de Tera (viola) i Francesc Solà (violoncel)